Verwijzer

Ben je huisarts, oncologieverpleegkundige of medisch specialist in de regio Deurne (NL) en zoek je zorgverleners in de eerste lijn om je patiënten naar te verwijzen? Bekijk dan wat Oncozorg Deurne te bieden heeft.

Verwijzer oncozorg Deurne

Oncozorg Deurne is een samenwerkingsverband tussen uiteenlopende lokale zorgprofessionals met ervaring en ambitie in de oncologie. Eén loket voor het complete pakket.  Wij bekijken tijdens een centrale intake waar de hulpvraag van de persoon met kanker en zijn of haar naasten ligt en zorgen ervoor dat hij/zij ondergebracht wordt bij de juiste professionals.

We werken met korte lijnen en dat stelt ons optimaal in staat de patiënt te ontzorgen. Ons uitgangspunt is per definitie om de kwaliteit van leven van de persoon met kanker en zijn of haar omgeving te verbeteren. Omdat we met velen zijn, kunnen we uiteenlopende wegen bewandelen om dat te bereiken.

Bij Oncozorg Deurne willen we dat de zorg die we onze patiënten bieden optimaal is van A tot Z. Om dat voor elkaar te krijgen ontvangen we naast algemene gegevens ook graag wat specifiekere informatie bij de aanmelding. Zaken die voor de patiënt waarschijnlijk geen parate kennis zijn, maar die ons erg kunnen helpen bij de beeldvorming en een passende invalshoek.

Graag hebben we informatie over de TNM classificatie en de fase waarin de ziekte zich bevindt. Verder is het voor ons belangrijk om te weten welke behandelingen er zijn ondergaan of nog op de planning staan en of er medicatie is voorgeschreven.

Oncozorg Deurne versus casemanager oncologie

Een casemanager is verbonden aan het ziekenhuis en is tijdens het gehele oncologisch behandeltraject vast aanspreekpunt. Hij of zij geeft voorlichting over de behandeling en biedt ondersteuning. Oncozorg Deurne neemt deze taak niet over maar werkt juist in het verlengde hiervan. De coördinerend behandelaar van Oncozorg Deurne heeft zeker paralellen met de casemanager, maar het grote verschil is dat deze zich richt op paramedische behandelingen (buiten het ziekenhuis) en de casemanager met name op medische behandelingen (binnen het ziekenhuis). Eerstelijns versus tweedelijns dus. Ultieme zorg ontstaat wanneer deze twee hand in hand gaan.

Scroll naar boven